แองเจล่าลีให้คะแนนกลับมาอีกครั้งด้วยการป้องกันตำแหน่ง