ตลาดเหล่านี้เปิดทำการในวันหยุด Martin Luther King Jr.