ป.คุมคู่หูมโนถูกหวยฝากขัง ‘ป้าติ้น’ยังกินได้นอนหลับ