บ้านลุงเปลื้อง ฉายรัศมี

บ้านลุงเปลื้อง ฉายรัศมี

ลุงเปลื้อง ฉายรัศมี หรือ ครูเปลื้อง เป็นนักดนตรีพื้นบ้านอีสานที่มีความสามารถพิเศษ สามารถเล่นและถ่ายทอดการเล่นดนตรีพื้นบ้านอีสานได้เกือบทุกชนิด ทั้งพิณ แคน ซอ โปงลาง และอื่นๆ โดยเฉพาะ “โปงลาง” นั้น สามารถเล่นและถ่ายทอดการเล่นได้ดีเป็นพิเศษ และที่สำคัญที่สุดคือ ครูเปลื้อง เป็นผู้ศึกษา ค้นคว้า ปรับปรุง และพัฒนาโปงลางมาตลอดระยะเวลา 40 ปี จนทำให้ “เกราะลอ”

ซึ่งแต่เดิมเป็นเพียงกระบอกไม้ที่ใช้ไล่ตีนก กา ตามหัวไร่ปลายนา พัฒนาเป็น “โปงลาง” ที่มีสภาพเป็นเครื่องดนตรีที่มีเสียงไพเราะ กังวาน และให้ความรู้สึกของความเป็นพื้นบ้านอีสานอย่างแท้จริง เป็นที่นิยมกันอย่างแพร่หลาย และยอมรับกันว่าเป็นเครื่องดนตรีเอกลักษณ์เคียงคู่กับ “แคน” ซึ่งมีอยู่ก่อนแล้ว ครูเปลื้อง จึงได้รับยกย่องเชิดชูเกียรติเป็น ศิลปินแห่งชาติ สาขาศิลปะการแสดง (ดนตรีพื้นบ้าน) ประจำปี พ.ศ. 2529 สำหรับ “บ้านลุงเปลื้อง ฉายรัศมี” นั้นตั้งอยู่ที่ถนนเกษตรสมบูรณ์ ตำบลกาฬสินธุ์ อำเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ์ เป็นสถานที่ที่ครูเปลื้อง ผู้เป็นเกียรติภูมิของชาวเมืองกาฬสินธุ์และเป็นต้นตำนานโปงลางกาฬสินธุ์ ได้สร้างเถียงนา (เพิง) ขึ้นมาเป็นโรงเรียนดนตรี รวมถึงเป็นที่พักสำหรับนักเรียนที่เดินทางมาจากต่างถิ่นเพื่อมาเรียนรู้เรื่องดนตรี ภายในบ้านฯ มีการจัดแสดงกรรมวิธีผลิตเครื่องดนตรีพื้นบ้านอีสานชนิดต่างๆ ทั้งที่รู้จักมักคุ้น เช่น พิณ แคน ซอ โปงลาง ฯลฯ และที่แปลกหูแปลกตา สร้างสรรค์โดยครูเปลื้อง อย่าง หมากกะโหล่ง ที่นำกระดิ่งแขวนคอวัวมาร้อยเข้าด้วยกันเป็นเครื่องดนตรี สิ่งเหล่านี้แสดงให้เห็นถึงความสามารถอันรอบด้านทางดนตรีของครูเปลื้องได้เป็นอย่างดีคือ นอกจากจะเป็นนักดนตรีมือฉมังแล้ว ท่านยังเป็นช่างทำเครื่องดนตรีมืออาชีพอีกด้วย. ขอบคุณข้อมูลบางส่วนและติดตามข้อมูลฉบับเต็มที่ thai.tourismthailand

Comments are closed.