จีนพบบุคลากรทางการแพทย์ติดไวรัสโคโรนาป่วยปอดอักเสบ 15 ราย

จีนพบบุคลากรทางการแพทย์ติดไวรัสโคโรนาป่วยปอดอักเสบ 15 ราย

คณะกรรมการสุขภาพนครอู่ฮั่นทางตอนกลางของจีน รายงานว่าเจ้าหน้าที่ทางการแพทย์ท้องถิ่น จำนวน 15 คน ได้รับการวินิจฉัยว่าเป็นโรคปอดอักเสบจากเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่และมีเจ้าหน้าที่อีก 1 ราย เป็นผู้ป่วยสงสัยโดยผู้ป่วย 1 ใน 16 รายข้างต้นมีอาการขั้นวิกฤต ขณะผู้ปวยที่เหลือมีอาการคงที่ โดยทั้งหมดได้รับการรักษาแบบแบ่งแยก

คณะกรรมการฯ ระบุว่าบุคลากรทางการแพทย์เป็นแนวหน้าในการป้องกันและการควบคุมโรคระบาดใหม่นี้ โดยโรงพยาบาลท้องถิ่นยกระดับควบคุมการติดเชื้อในโรงพยาบาล ปกป้องผู้เชี่ยวชาญทางการแพทย์ และเสริมการติดตามแบบทั่วไป ขณะที่ผู้ป่วยสงสัยได้รับการตรวจรักษาอย่างทันท่วงทีทั้งนี้ ทีมผู้เชี่ยวชาญระดับสูงของคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติจีนยืนยันว่าเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่สามารถติดต่อจากคนสู่คนได้และมีบุคลากรทางการแพทย์ติดเชื้อดังกล่าว

Comments are closed.