กำหนดงบประมาณการดำเนินงานของกรุงเทพมหานคร

กำหนดงบประมาณการดำเนินงานของกรุงเทพมหานคร

กำหนดงบประมาณการดำเนินงานของกรุงเทพมหานคร กรมโยธาธิการได้รับงบประมาณมากที่สุดโดยมีการจัดสรร 9,900 ล้านบาท ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ รวมถึงการจัดสรรเงินรางวัล / ช่วยเหลือทางการเงินจำนวน 2.7 พันล้านบาทหรือ 4.9 พันล้านบาทเพื่อรองรับนโยบายของรัฐบาลหรือรัฐบาลมอบหมาย 600 ล้านบาทเพื่อบริหารจัดการน้ำท่วมและ 3.16 พันล้านบาท

เพื่อช่วยเหลือเจ้าหน้าที่และพนักงานของกรุงเทพมหานคร จากสำนักงานเขต 50 แห่งในกรุงเทพฯสำนักงานเขตลาดกระบังได้รับงบประมาณรายใหญ่ที่สุดคือ 511 ล้านบาท สำนักงานเขตสัมพันธวงศ์มีงบประมาณเพียงไม่ถึง 196 ล้านบาท

Comments are closed.