การเติบโตทางเศรษฐกิจของสิงคโปร์ต่ำกว่าที่คาดการณ์ไว้